Nuotolinis ar kontaktinis mokymasis?

Karantinas sukėlė didžiausią nuotolinio mokymosi eksperimentą istorijoje ir mokiniai už tai brangiai sumokėjo, tačiau anaiptol ne vien prastesniais mokymosi rodikliais. Iki karantino daugelis net nepagalvojo apie tokią mokymosi galimybę... Tad po tokio išbandymo buvo atliktas ne vienas tyrimas. Daugelio tyrimo rezultatai atskleidžia, kad dėl izoliacijos mokiniai daugiausia patyrė socialinių-emocinių iššūkių, o akademinei pažangai teko antraplanis vaidmuo.

Viename iš tyrimų buvo siekiama išsiaiškinti mokinių savijautą įvairiais aspektais. Buvo analizuojami mokinių santykiai su bendraklasiais, mokytojais, savarankiško mokymosi vertinimas ir bendra savijauta mokykloje.

Tyrimas parodė, kad didėjo nerimas, trūko bendraamžių. Žvelgiant iš vaiko raidos perspektyvos, paaugliai mokykloje ne tik mokosi, bet ir sprendžia santykių problemas: jiems svarbu būti bendraamžių grupės dalimi, tad dėl ilgo nuotolinio mokymosi laikotarpio mokiniai prarado šią galimybę, kaip ir galimybę spręsti savo amžiui būdingus santykių uždavinius. Daugelis mokinių įvardino, kad jiems trūko bendravimo su bendraklasiais, jautė didesnį nei įprastą nerimą. Pastebėta, kad atsirado laisvalaikio-miego balanso sunkumų, sumažėjo fizinis aktyvumas. Mokiniai dėl nuotolinio mokymosi atprato kalbėti prieš klasę, grįžo smarkiai ūgtelėję ir pasikeitę, dėl to kai kurie susidūrė su sunkumais atsidūrę dėmesio centre. Reikėjo laiko atgauti prieš tai jiems įprastus mokyklos gyvenimo įgūdžius. Tyrimas parodė, kad didžiajai daliai mokinių kilo sunkumų dėl nuotolinio mokymosi. Kai kurie mokiniai, kurie neturėjo mokymosi sunkumų iki karantino, po karantino sunkiau prisitaikė prie mokyklos gyvenimo. Dėl pasikeitusio mokymosi pobūdžio, kai kurie mokiniai šiuo metu eina į papildomas konsultacijas ir pildo atsiradusias spragas. Kalbant apie mokymosi efektyvumą, net 90 proc. moksleivių paminėjo, kad jie geriau išmoksta mokydamiesi kontaktiniu būdu ir 80 proc.  mokinių sutinka, kad „gyvo“ mokymosi būdas yra priimtinesnis, vertinant išmokimo rezultatus.

Dar viena didesnė problemų grupė – motyvacijos trūkumas. Jos labiau stigo vyresnių mokiniams. Dėl mokymosi prie kompiuterio prarandamas ryšys su mokytoju, ir tik turintys stiprius savarankiško mokymosi gebėjimus mokiniai gebėjo išlaikyti motyvaciją. 

Kokias išvadas galime daryti?

Taigi remiantis tyrimais matyti, kad mokymasis kontaktiniu būdu yra itin svarbus, didinantis motyvaciją bei žymiai sparčiau galima pašalinti atsiradusias mokymosi spragas.

1
Tėvų/globėjų informacija
2
Vaiko informacija
Reikalinga pagalba:
Dalykai:

Registruokite vaiką į užsiėmimus

Nuo rugsėjo 1 d. renkamos 1-12 klasių moksleivių grupės lietuvių kalbos, matematikos, anglų kalbos ir kitų disciplinų užsiėmimams. Pamokos vyksta tiek grupėse, tiek individualiai.
© MB „Mokslo Kruselė“
made by Štormas